Thứ Tư , Tháng Mười Một 25 2020

Wieland SNE 4004K

Wieland SNE 4004K

Wieland SNO 4062K Safety Relay, Dual Channel, 24 V ac/dc, 2 Safety, 1 Auxiliary

Wieland SNE 4004K Safety Relay R1.188.0520.0 U 24V AC/DC 50-60Hz 11815347

đại lý SNE 4004K | nhà phân phối SNE 4004K | đại lý SNO 4062K | rơ le bảo vệ SNE 4004K

Commercial data
Art.No. R1.188.0520.0
Article/type description Device for monitoring of safety-related circuits SNE4004K AC/DC 24V (A)
EAN 4015573808379
General
Suited for safety functions Yes
Category according to EN 954-1 4
Muting possible No
Feedback circuit Yes
Start contact Yes
Performance level acc. to EN ISO 13849-1 e
SIL according to IEC 62061 3
Rail mounting possible Yes
Connection Data
Detachable clamps No
Type of electric connection Screw connection
Application
Model Basic device
Suitable for monitoring of magnetic switches Yes
Suitable for monitoring of proximity switches Yes
Suitable for monitoring of emergency-stop circuits Yes
Suitable for monitoring of optoelectronic protection equipment Yes
Suitable for monitoring of position switches Yes
Suitable for monitoring of valves No
Output circuit
Outputs, signalling function, undelayed, with contact 1
Outputs, signalling function, delayed, with contact 0
Outputs, safe, undelayed, with contact 2
Outputs, safe, delayed, with contact 0
Control circuit
Evaluation inputs 2-channel
Supply circuit
Min. rated control supply voltage at AC 50 Hz 20.4 V
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz 26.4 V
Min. rated DC voltage for controls 20.4 V
Max. rated DC voltage for controls 26.4 V
Min. rated control supply voltage at DC 20.4 V
Rated control supply voltage at AC 60HZ 20.4 V
Rated control supply voltage at AC 50HZ 26.4 V
Dimensions
Depth 114 mm
Width 22.5 mm
Height 96.5 mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *