Thứ Tư , Tháng Mười 28 2020

Wieland SNV4063K

Wieland SNV4063K

Wieland SNV 4063KL,U: DC 24V, t: 1,5s-30s
AC 230V/6A, AC-15; Ue 230V/le 4A, DC-13; Ue 24V/le 5A (R1.188.0630.0)

NO1004, SNO1005, SNO2004-17, SNO2012
SNO4003K, SNO4003K-A, SNO4062K, SNO4003K-A
SNO4062KM, SNO4062KM-A, SNO5001K, SNO5002K
SNT4053K, SNT4053K-A, SNT4453K, SNT4453K-A
SNT4M63K, SNT4M63K-A, SNV2020-17, SNV2022-17
SNV2023-17, SNV2024-17, SNV4063KL, SNV4063KL-A
SNV4063KP, SNV4063KP-A, SNW1002, SNZ4052K, SNZ4052K

đại lý SNV4063K | nhà phân phối SNV4063K | rơ le bảo vệ SNV4063K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *